مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام

نویسنده
مایکل جی مک میلان-جرالد ای پینتو
مترجم
مریم هاشم پور
ناشر
چالش
تاریخ انتشار
1393
شابک
9789642522682
۱۷۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

فهرست مطالب : فصل اول - ساختار و تشکیلات بازار ۱. مقدمه ۲. وظایف سیستم مالی کمک سیستم مالی به افراد در رسیدن به اهداف پس انداز وام گرفتن افزایش سرمایه حقوق صاحبان سه سهام مدیریت ریسک معامله دارایی با تحویل فوری (بازارهای نقـــد) معامله بر اساس اطلاعات خلاصه تعیین نرخ بازده تخصیص کارامد سرمایه ۳. دارایی ها و قراردادهای مالی دسته بندی بازارها و دارایی های مالی اوراق بهادار ابزارهای با درآمد ثابت حقوق صاحبان سهام سرمایه گذاری تجمیعی انواع ارز انواع قراردادهای مالی قرارداد سلف قراردادهای آتی قرارداد معاوضه قراردادهای اختیار معامله دیگر قراردادها کالاهای اساسی ۴. واسطه های مالی سیستم های معامله فرعی و سیستم های کارگزاری و بورس معامله گران تبدیل کنندگان به اوراق بهادار موسسات سپرده پذیر و تسویه معاملات خلاصه ۵. موضع گیری در بازارهای مالی موضع معاملاتی فروش موضع اهرمی ۶. سفارشات دستور العمل اجرای سفارشات دستور العمل اعتبار سنجی سفارشات توقف دستور العمل های تسویه ۷. بازارهای اولیه اوراق بهادار عرضه ی عمومی عرضه خصوصی و دیگر معاملات بازار اولیه اهمیت بازار ثانویه برای بازار اولیه ۸. ساختار بازار ثانویه اوراق بهادار و ساختار بازار قراردادهای مالی جلسات معامله مکانیزم اجرای معاملات بازارهای مبتنی بر ارائه ی قیمت بازارهای مبتنی بر سفارشات قوانین تطبیق سفارش قوانین قیمت گذاری معامله بازارهای کارگزاری سیستم های اطلاعاتی بازار ۹. سیستم های مالی کارآمد ۱۰. مقررات بازار ۱۱. خلاصه مطالب فصل مسائل فصل دوم - شاخص های بازار اوراق بهادار ۱. مقدمه ۲. تعریف شاخص و محاسبه مقدار و بازده شاخص محاسبه بازده یک دوره محاسبه مقادیر شاخص در چند دوره ۳. ساخت شاخص و مدیریت آن بازار هدف و انتخاب اوراق بهادار وزن دهی شاخص وزن دهی بر اساس قیمت وزن دهی برابر وزن دهی بر اساس سرمایه بازار وزن دهی بر اساس ارزش بازار تعدیل یافته با سهام شناور آزاد وزن دهی بنیادی مدیریت شاخص : متعادل سازی و ساخت دوباره شاخص موازنه دوباره شاخص ساخت دوباره شاخص ۴. کاربرد شاخص بازار مقیاسی از اندازه بازار نماینده ای برای اندازه گیری و مدل سازی بازده، ریسک سیستماتیک و عملکرد تطبیق یافته با ریسک نماینده ی طبقات دارایی در مدل های تخصیص دارایی معیار سنجی برای سبد سهام با مدیریت فعال مدل سبد سهام برای ابزارهای سرمایه گذاری ۵. شاخص های سهام شاخص کل بازار شاخص چند بازاری وزن دهی بنیادی در شاخص های چند بازاری شاخص های بخشی شاخص های سبکی سرمایه بازار طبقه بندی ارزشی/ رشدی سرمایه بازار و طبقه بندی ارزشی/ رشدی ۶. شاخص های با درآمد ثابت ساخت شاخص انواع شاخص های با درآمد ثابت ۷. شاخص سرمایه گذاری های جایگزین شاخص کالاهای اساسی شاخص صندوق سرمایه گذاری مستغلات شاخص صندوق پوشش ریسک ۸. خلاصه مطالب فصل مسائل فصل سوم - کارایی بازار ۱. مقدمه ۲. مفهوم کارایی بازار تعریف بازارهای کارا ارزش بازار در مقابل ارزش ذاتی عواملی که در کارایی بازار مشارکت می کنند و یا مانع آن می شوند در دسترس بودن اطلاعات و افشای اطلاعات مالی محدودیت های معامله هزینه های معامله و هزینه های کسب اطلاعات ۳. شکل های کارایی بازار شکل ضعیف کارایی شکل نیمه قوی کارایی شکل قوی کارایی بازار مفاهیم فرضیه بازار کارا تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال مدیریت سبد سهام ۴. ناهنجاری های قیمت گذاری بازار ناهنجاری های سری های زمانی ناهنجاری های تقویمی ناهنجاری های مومنتوم و واکنش افراطی ناهنجاری های مقطعی اثر اندازه اثر ارزش دیگر ناهنجاری های تخفیفات صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت گزارش های مالی غیر منتظره از درآمدها عرضه ی عمومی اولیه پیش بینی پذیری بازده بر اساس اطلاعات گذشته مفاهیم استراتژی سرمایه گذاری ۵. مالی رفتاری زیان گریزی اعتماد بیش از حد دیگر تعصبات رفتاری آبشارهای اطلاعاتی مالی رفتاری و بازارهای کارا ۶. خلاصه مطالب فصل مسائل فصل چهارم - مدیریت سبد سهام : بررسی اجمالی ۱. مقدمه ۲. دیدگاه سبد سهام در سرمایه گذاری متنوع سازی سبد سهام : اجتناب از زیان سبد سهام : کاهش ریسک سبد سهام : الگوهای ترکیبی برای بده بستان ریسک و بازده سبد سهام : لزوما باعث کاهش ریسک نمی شود سبد سهام : ضرورت تئوری مدرن سبد سهام ۳. مشتریان سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی سرمایه گذاران حقوقی صندوق های بازنشستگی با مزایای معین صندوق های موقوفه و بنیادهای خیریه بانک ها شرکت های بیمه شرکت های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه حکومتی ۴. گام های فرایند مدیریت سبد سهام گام اول : برنامه ریزی گام دوم : اجرا تخصیص دارایی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تشکیل سبد سهام گام سوم : بازخورد نظارت بر سبد سهام و توازن دوباره ی آن اندازه گیری عملکرد و گزارش دهی ۵. سرمایه گذاری های تجمیعی صندوق های سرمایه گذاری مشترک انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک صندوق های بازار پول صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه صندوق های سرمایه گذاری سهام صندوق های سرمایه گذاری با ریسک متعادل و یا صندوق های سرمایه گذاری ترکیبی دیگر محصولات سرمایه گذاری صندوق های قابل معامله در بورس حساب های با مدیریت مجزا صندوق های پوشش ریسک صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر و صندوق های خرید تملکی صندوق های خرید تملکی صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر ۶. خلاصه مطالب فصل مسائل فصل پنجم - ریسک و بازده سبد سهام : بخش اول ۱. مقدمه ۲. مشخصه های سرمایه گذاری دارایی ها بازده بازده دوره نگهداری میانگین حسابی بازده میانگین هندسی بازده بازده موزون پولی و یا نرخ بازده داخلی مقایسه بازده ها تبدیل به سالانه کردن مقادیر بازده بازده سبد سهام دیگر مقیاس های بازده و کاربردهای آنها بازده خالص و بازده ناخالص بازده اسمی قبل و بعد از مالیات بازده واقعی بازده اهرمی واریانس و کواریانس مقادیر بازده واریانس یک دارایی انحراف معیار یک دارایی واریانس سبدی از دارایی ها ریسک و بازده تاریخی میانگین بازده تاریخی و بازده مورد انتظار بازده اسمی طبقات اصلی دارایی در آمریکا بازده واقعی طبقات دارایی اصلی در آمریکا نرخ های بازده اسمی و واقعی طبقات دارایی کشورهای بزرگ ریسک طبقات اصلی دارایی بده بستان ریسک و بازده دیگر مشخصه های سرمایه گذاری مشخصه های توزیع احتمال چولگی کشیدگی مشخصه های بازار ۳. ریسک گریزی و انتخاب سبد سهام مفهوم ریسک گریزی ریسک پذیری افراد بی تفاوت به ریسک ریسک گریزی میزان تحمل ریسک تئوری مطلوبیت و منحنی بی تفاوتی منحنی بی تفاوتی کاربرد تئوری مطلوبیت در انتخاب سبد سهام ۴. ریسک سبد سهام سبدی با دو دارایی ریسکی بازده سبد سهام ریسک سبد سهام کوواریانس و ضریب همبستگی رابطه ی بین ریسک و بازده سبد سهام سبدی متشکل از تعداد زیادی دارایی ریسکی اهمیت همبستگی در سبدی با تعداد زیادی دارایی قدرت متنوع سازی همبستگی و متنوع سازی ریسک ریسک تاریخی و همبستگی همبستگی تاریخی بین طبقات دارایی راه هایی برای متنوع سازی متنوع سازی با استفاده از طبقات دارایی متنوع سازی با صندوق های شاخصی متنوع سازی بین کشورها متنوع سازی با نخریدن سهام کارفرمایان ارزیابی هر دارایی قبل از افزودن به یک سبد خرید بیمه برای سبد ریسکی ۵. مرز کارا و سبد بهینه سرمایه گذار مجموعه فرصت های سرمایه گذاری افزودن طبقات دارایی سبدهای حداقل - واریانس مرز حداقل - واریانس سبد حداقل واریانس سراسری مرز کارای دارایی های ریسکی یک دارایی بدون ریسک و تعداد زیادی دارایی ریسکی خط تخصیص سرمایه و سبد ریسکی بهینه تئوری تفکیک به دو صندوق سرمایه گذاری سبد بهینه سرمایه گذار ترجیحات سرمایه گذار و سبدهای بهینه ۶. خلاصه مطالب فصل مسائل فصل ششم - ریسک و بازده سبد سهام : بخش دوم ۱. مقدمه ۲. تئوری بازار سرمایه سبدی از دارایی های ریسکی و بدون ریسک ترکیب یک دارایی بدون ریسک و سبدی از دارایی های ریسکی آیا یک سبد ریسکی بهینه منحصر به فرد وجود دارد؟ خط بازار سرمایه سبدهای با مدیریت فعال و مدیریت غیر فعال منظور از "بازار" چیست ؟ خط بازار سرمایه سبدهای اهرمی سبد اهرمی با نرخ های قرض دهی و قرض گیری متفاوت ۳. قیمت گذاری ریسک و محاسبات بازده مورد انتظار ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک قیمت گذاری ریسک محاسبه و تفسیر بتا مدل های ایجاد بازده مدل های سه عاملی و چهار عاملی مدل تک شاخص تجزیه ریسک کل مدل تک شاخص مدل های ایجاد بازده : مدل بازار محاسبه و تفسیر بتا تخمین بتا بتا و بازده مورد انتظار ۴. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای فرضیات CAMP خط بازار اوراق بهادار بتای سبد سهام کاربردهای CAMP تخمین بازده مورد انتظار ارزیابی عملکرد سبد سهام نسبت های شارپ و ترینر مجذور M ، (M2) آلفای جنسن خط شاخص اوراق بهادار انتخاب اوراق بهادار تشکیل سبد سهام ۵. محدودیت های مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل های توسعه یافته CAMP مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAMP محدودیت های CAMP محدودیت های تئوریک CAMP محدودیت های عملی CAMP مدل های توسعه یافته ی CAMP مدل های تئوریک مدل های کاربردی نتیجه گیری از مدل CAMP ۶. خلاصه مطالب فصل مسائل فصل هفتم - مبانی برنامه ریزی و تشکیل سبد سهام ۱. مقدمه ۲. برنامه ریزی سبد سهام بیانیه خط مشی سرمایه گذاری مولفه های اصلی بیانیه خط مشی سرمایه گذاری اهداف ریسک اهداف بازده نقدینگی افق زمانی ملاحظات مالیاتی عوامل قانونی و مقرراتی شرایط خاص مشتری جمع آوری اطلاعات مشتریان ۳. تشکیل سبد سهام انتظارات بازار سرمایه تخصیص دارایی استراتژیک گام هایی به سوی یک سبد سهام واقعی دیگر اصول سازمان دهی سبد سهام ۴. خلاصه مطالب فصل مسائل ضمیمه : پاسخ سوالات آخر فصل

درباره کتاب :
مایکل میلان دراین کتاب با بررسی شاخص های مربوط به کارایی بازار و شاخص های اوراق بهادار و با تحلیل ساختار و تشکیلات بازارهای مالی ، سرمایه گذاران را مدیریت سرمایه های خود در بازار اوراق بهادار آشنا می سازد و مدیریت سبد سهام و ریسک و بازده آن را به صورت تفصیلی برای معامله گران بازار بورس تشریح می کند.

مطالعه بیشتر

وزن 770 g
نام کتاب

مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام

نویسنده (ها)

مایکل جی مک میلان-جرالد ای پینتو

مترجم (ها)

مریم هاشم پور

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

نوبت چاپ

1

تعداد صفحات

528

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *