خرید
انقلاب کوانتوم
41,500 تومان

کتاب انقلاب کوانتوم در بازار سرمایه – استراتژی های معاملاتی برمبنای کوانتوم