خرید
معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز: استراتژی‌های تکنیکال و بنیادی برای دریافت سود در حرکت‌های بازار
135,900 تومان

معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز: استراتژی‌های تکنیکال و بنیادی برای دریافت سود در حرکت‌های بازار