خرید
نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته با رویکرد پیوسته مبنی بر استراتژی SPT
225,000 تومان

کتاب نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته: با رویکرد پیوسته مبنی بر استراتژی spt