خرید
مدیریت سرمایه‌گذاری (نظریه مدرن پرتفوی: طراحی، ساخت و حفاظت) (جلد 4)
103,500 تومان

مدیریت سرمایه‌گذاری (نظریه مدرن پرتفوی: طراحی، ساخت و حفاظت) (جلد ۴)