خرید
معامله گری بین خطوط
24,500 تومان

معامله گری بین خطوط: شناخت الگو و تجسم بازارها