خرید
مباحث کتاب پرایس اکشن حرکات قیمتی ارزش منصفانه قیمت جابه جایی نواحی ارزش در معاملات خود به کار ببرید جمع بندی سخن پایانی
138,900 تومان

استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه