خرید
از طمع تا وحشت
49,500 تومان

از طمع تا وحشت (شناخت تیپ‌های شخصیتی در سرمایه‌گذاری و بورس)